Bakterije u biljnoj proizvodnji

Od jogurta do prinosa: Potencijalne primjene bakterija mliječne kiseline u biljnoj proizvodnji. Napomena: Izvješće je na engleskom jeziku. Download PDF