Biotehnologija u agrikulturi

Biotehnologija u proizvodnji biognojiva, biopesticida i biostimulansa pod robnom markom ekofertile™ za tretman lišća i tla.

Preuzmite PDF