Analiza BDC centra za razvoj bioobnovljivih izvora

BDC je naručen za određivanje sadržaja mikronutrijenata, antimikrobnih svojstava i utjecaja bioprocjedne vode na rast biljaka. Saznajte glavne pronalaske. Napomena: Izvješće je na engleskom jeziku. Preuzmite PDF