Procjena antimikrobnog potencijala Ekolive rješenja

Čitajte o rezultatima antimikrobnog istraživanja antimikrobnog potencijala Ekolive rješenja.
Napomena: Izvješće je na engleskom jeziku.

Preuzmite PDF