Procjena antimikrobnog potencijala Ekolive rješenja

Čitajte o rezultatima antimikrobnog istraživanja antimikrobnog potencijala Ekolive rješenja. Napomena: Izvješće je na engleskom jeziku. Preuzmite PDF