Članak o primjeni bakterija mliječne kiseline u biljnoj proizvodnji

Od jogurta do prinosa: Potencijalne primjene bakterija mliječne kiseline u biljnoj proizvodnji.
Napomena: Izvješće je na engleskom jeziku.

Download PDF